Valpar

Välkommen till Lappligans kennel

Vi har inga planerade kullar för 2018.

 

Om allt blir som vi hoppas, planerar vi att para Qiwi någon gång under 2019.

 

 

Copyrigt Monica Karlsson